Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2011–2014

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 20.07.2016

Rekomendowana Państwu publikacja Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim jest już trzecią edycją tego opracowania. Poprzednie wydania opisywały procesy zachodzące na wielkopolskim rynku pracy kolejno w latach 2000–2007 i 2008–2011, a bieżąca edycja kontynuuje ten opis, prezentując kształtowanie się podstawowych wielkości w latach 2011–2014. Zestawione w tablicach informacje pozwalają nakreślić aktualną charakterystykę rynku pracy w województwie wielkopolskim, a także ocenić dynamikę zachodzących tu procesów oraz wskazać kierunki i natężenie zmian w ujęciu czasowym i terytorialnym (z uwzględnieniem gmin, powiatów i podregionów).

Część tabelaryczną otwierają tablice przeglądowe, w których podstawowe dane z zakresu rynku pracy przedstawiono dla całego okresu objętego obserwacją. Ponadto prezentowane wyniki wzbogacono o informacje na temat dojazdów do pracy zarejestrowanych w 2011 r., wskazując gminy charakteryzujące się największą mobilnością ludności w związku z pracą. W tablicach przeglądowych informacje dla województwa wielkopolskiego zestawiono z danymi ogólnopolskimi, ukazując je jednocześnie w relacji do innych województw. Podstawowe dane dla podregionów, powiatów i gmin, a także ranking powiatów ze względu na poziom wybranych cech, zaprezentowano dla lat granicznych badanego przedziału czasowego.

Materiał zebrany w tablicach tematycznych dotyczący pracujących, bezrobocia, warunków pracy i wynagrodzeń przedstawiono w układzie podregionalnym i powiatowym. Dla określenia kierunków i tempa zmian zachodzących na rynku pracy dane zestawiono dla czterech kolejnych lat, a dostrzeżone w ten sposób tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne zilustrowano graficznie.

 

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, miasta na prawach powiatów, gminy, województwo na tle kraju
Do góry