Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Plan wydawniczy 2018

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Plan wydawniczy 2018
 

 ROCZNIKI STATYSTYCZNE 

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2018
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne, termin wydania – grudzień
książka – objętość ok. 400 stron; cena 30,00 zł
Internet

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2018 - PODREGIONY, POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne, termin wydania – grudzień
książka – objętość ok. 540 stron; cena 30,00 zł
Internet


 ANALIZY STATYSTYCZNE 

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2017 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne, termin wydania – maj
książka – objętość ok. 100 stron; cena 15,00 zł
Internet

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5 lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy COICOP.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, podstawowe tendencje, tablice przeglądowe.

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2016 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne, termin wydania – luty
Internet

Procesy demograficzne. Dochody ludności. Wybrane informacje dotyczące: poziomu życia, bezrobocia, wynagrodzeń i świadczeń społecznych, zasobów mieszkaniowych oraz działalności w zakresie usług społecznych (ochrony zdrowia, kultury, edukacji), produktu krajowego brutto, stanu i ochrony środowiska.

Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów i powiatów.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne i metodyczne, tablice.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2014-2017
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 3-4 lata, termin wydania – sierpień
książka – objętość ok. 150 stron; cena 20,00 zł
Internet

Baza noclegowa - rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez turystów krajowych i zagranicznych. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w województwie wielkopolskim – wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej. Walory przyrodnicze i kulturowe. Wybrane informacje dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne i metodyczne, tablice, wykresy.


 INFORMACJE STATYSTYCZNE 

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne, termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad
Internet

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.

POZNAŃ – BIULETYN STATYSTYCZNY
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne, termin wydania – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Internet

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.

Przekroje: Poznań, wybrane miasta (siedziby wojewody/marszałka), sekcje i działy PKD 2007.
W wersji angielskiej: spis treści, uwagi ogólne i metodyczne, tablice, wykresy.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne, termin wydania – marzec
Internet

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne i metodyczne, tablice, wykresy.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne, termin wydania – lipiec
Internet

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne i metodyczne, tablice, wykresy.

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie – co 2 lata, termin wydania – kwiecień
Internet

Informacje o osobach zatrudnionych (rozkłady) oraz poziomie miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń brutto, rozkładzie płac (decyle), najwyższych i najniższych wynagrodzeniach, a także o strukturze wynagrodzeń wg cech demograficznych i społeczno-zawodo-
wych pracowników.

Przekroje: województwa, sekcje PKD 2007, grupy zawodów.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.


 FOLDERY I PUBLIKACJE OKOLICZNOŚCIOWE 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE W LICZBACH 2017
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne, termin wydania – luty
folder – objętość ok. 12 stron
Internet

POZNAŃ W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania – czerwiec
ulotka – objętość 24 strony
Internet

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE W LICZBACH 2018
wydanie roczne, termin wydania – sierpień
folder – objętość 40 stron
Internet


 INFORMACJE SYGNALNE 

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
wydanie miesięczne; termin wydania – 29 I, 28 II, 28 III, 30 IV, 30 V, 28 VI, 27 VII, 29 VIII, 28 IX, 26 X, 29 XI, 2 I 2019 r.; Internet

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
wydanie kwartalne; termin wydania – 30 III, 29 VI, 28 IX, 28 XII; Internet

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2016 R.
wydanie roczne, termin wydania - 26 II; Internet

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W KOŃCU GRUDNIA 2017 R.
wydanie roczne; termin wydania - 29 III; Internet

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania - 28 III; Internet

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania - 30 IV; Internet

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania – 30 V; Internet

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania - 29 VI; Internet

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania – 10 VII; Internet

EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
wydanie roczne, termin wydania - 30 VII; Internet

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania - 21 IX; Internet

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania - 25 IX; Internet

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
termin wydania - 9 X; Internet

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania - 17 X; Internet

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania - 19 X; Internet

WYPADKI PRZY PRACY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania - 9 XI; Internet

OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
termin wydania - 19 XI; Internet

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2016 R.
wydanie roczne, termin wydania - 13 XII; Internet

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2017 R.
wydanie roczne, termin wydania - 27 XII; Internet