Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
14
czer

Biuletyn Statystyczny - Poznań (I kwartał 2017)

Biuletyn Statystyczny Poznania zawiera m.in. dane dotyczące: - efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, - finansów przedsiębiorstw, - sytuacji na rynku pracy, - wynagrodzeń, - budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej
23
czer

Poznań w 2016 r.

Ulotka promocyjna
Czytaj dalej
29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2017 r.

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2017 r.

W I kwartale br. w województwie wielkopolskim zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1647 tys. osób, tj. o 1,6% więcej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Zbiorowość pracujących, licząca 1588 tys. osób, w odniesieniu do I kwartału ub. roku zwiększyła się o 4,0%. Biernych zawodowo było 1159 tys., co w skali roku oznacza spadek o 2,3%, a liczba bezrobotnych wynosiła 59 tys., czyli o 37,2% mniej niż w I kwartale ub. roku.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2017 r.

Ogólny klimat koniunktury we wszystkich badanych obszarach działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. Lepsze niż przed miesiącem opinie formułują podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego. Jednostki z sekcji informacja i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa zgłaszają oceny mniej pozytywnie od sygnalizowanych w maju. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa przemysłowego i budownictwa formułują opinie w zakresie koniunktury, zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
30
czer

Zmiany demograficzne w województwie wielkopolskim w latach 2010–2015

Publikacja Zmiany demograficzne w województwie wielkopolskim w latach 2010–2015 stanowi próbę analizy sytuacji ludnościowej województwa i opisu procesów demograficznych zachodzących w kilkuletnim szeregu czasowym, a także ukazania natężenia i kierunków przemian oraz wskazania podstawowych tendencji.
Czytaj dalej
Do góry