Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. Został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2018, poz. 997, z późn. zm.).

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, a w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę lub skreślenie.

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON - prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - są BEZPŁATNE.

Wnioski o wpis, zmianę bądź likwidację podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON przyjmowane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Poznaniu parter pokój 110 i 113, telefon 612798310, 612798312, 612798332, 612798334 oraz 612798354.

Formularze

Więcej informacji

Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON wydawane są podmiotom na ich wyraźne żądanie.

Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej GUS

Więcej informacji

Udostępnianie danych z rejestru REGON na zamówienie osób trzecich odbywa się w siedzibie Urzędu w Poznaniu parter pok. 102, telefon 61 279 83 11 lub pocztą elektroniczną

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny, dane o podmiotach gospodarki narodowej udostępniane są bezpłatnie i płatnie w zależności od zakresu danych.

Więcej informacji

Ponadto sprawy związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, w tym udzielanie informacji podmiotom  na temat sposobu rejestracji w rejestrze REGON oraz metodologii prowadzenia rejestru,  a także obsługa informatyczna rejestru są prowadzone w siedzibie Urzędu w Poznaniu oraz w Oddziałach: w Kaliszu, w Koninie, w Lesznie i w Pile.

 Urząd/Oddział  Adres  Telefon
 Urząd Statystyczny w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań
parter, pokój nr 110 i 113
61 27 98 310
61 27 98 312
61 27 98 332
61 27 98 334
61 27 98 354
 Urząd Statystyczny w Poznaniu
 Oddział w Kaliszu
ul. Piwonicka 7-9
62-800 Kalisz
62 50 27 153
62 50 27 173
62 50 27 113
 Urząd Statystyczny w Poznaniu
 Oddział w Koninie 
ul. Poznańska 84
62-510 Konin
63 249 94 09
 Urząd Statystyczny w Poznaniu
 Oddział w Lesznie
ul. Jana Dekana 4
64-100 Leszno
65 51 15 333
65 51 15 323
Urząd Statystyczny w Poznaniu
 Oddział w Pile
al. Niepodległości 37
64-920 Piła
67 35 27 217
67 35 27 219
67 35 27 234
 

Do góry