Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gdy skontaktuje się z nami ankieter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Gdy zadzwoni ankieter

Gdy zadzwoni ankieter Głównego Urzędu Statystycznego w celu przeprowadzenia badania ankietowego możesz:

  • sprawdzić czy w tym czasie przeprowadzane jest dane badanie odwiedzając stronę GUS „Program badań statystycznych statystyki publicznej"
  • zweryfikować tożsamość ankietera dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego pod numery:

61 2798 302 - Wydział Badań Ankietowych
61 2798 356 - Wydział Badań Ankietowych

  • umówić się na inny termin przeprowadzenia badania
  • zażądać przeprowadzenia badania metodą bezpośredniego kontaktu z ankieterem  w domu.

Kim jest ankieter statystyczny

Ankieter statystyki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego na terenie danego województwa.
Tożsamość ankietera/teleankietera można zweryfikować dzwoniąc pod numer:

61 27 98 302 - Sylwester Matysiak - Kierownik Wydziału
61 27 98 356 - Anna Łukarska – Główny specjalista

Wizytę ankietera poprzedza list Prezesa GUS wysłany na adres wylosowanego do badania mieszkania/gospodarstwa rolnego. List podkreśla cel i znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem.

Badania ankietowe

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe:

  • gospodarstw domowych,
  • cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz cen  targowiskowych ważniejszych produktów rolnych,
  • rolnicze.

Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują  urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa rolne odwiedzają przedstawiciele wojewódzkiej sieci ankieterów statystycznych.
Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi przeprowadzanymi w wybranych do badania w drodze losowania mieszkaniach czy też gospodarstwach rolnych, reprezentujących całą zbiorowość mieszkań/gospodarstw rolnych w Polsce.
Zbiór wylosowanych mieszkań/gospodarstw rolnych nazywany jest próbą do badania.
Badanie cen detalicznych prowadzone jest w 209 rejonach na terenie kraju (19 rejonów  w województwie wielkopolskim), w których ankieterzy notują ceny i poziom ich zmian dla ponad 1700 reprezentantów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych i jednostkach usługowych znajdujących się na terenie rejonu badania cen.

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:

  • badania stałe – realizowane w sposób ciągły, np. badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie aktywności ekonomicznej ludności, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, użytkowanie gruntów, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych;
  • badania cykliczne  – powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu, np. badanie budżetu czasu ludności, badanie spójności społecznej czy też badania modułowe;
  • badania jednorazowe  – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie.

Program badań statystycznych statystyki publicznej 

Do góry