Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2024 r.

29.03.2024
W marcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najbardziej pesymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Największe pogorszenie opinii zanotowano w sekcji informacja i komunikacja – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 3,4 w porównaniu z lutym br. Mimo utrzymanych negatywnych ocen, zauważalną poprawę opinii odnotowano wśród podmiotów zajmujących się budownictwem. Największy wzrost wartości wskaźnika (o 25,0 w skali miesiąca) odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Również przedsiębiorcy prowadzący działalność w handlu detalicznym, a także w transporcie i gospodarce magazynowej formułują opinie pozytywne i na poziomie wyższym niż w lutym br.
Czytaj dalej

Link Statystyka Poznania - luty 2024 r.

28.03.2024
Statystyka Poznania - luty 2024 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2023 r.

28.03.2024
Według wstępnych danych w grudniu 2023 r. w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano spadek pogłowia świń i bydła (odpowiednio o 2,8% i o 18,4%). Wielkopolskie cechuje się największym udziałem w krajowym pogłowiu świń, a także zajmuje czołowe miejsce pod względem wielkości utrzymywanego stada bydła.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie wielkopolskim w październiku 2022 r.

28.03.2024
Informacje o indywidualnych wynagrodzeniach pracowników pozwalają na określenie stopnia ich zróżnicowania w zależności od cech osób fizycznych (m.in. płci, wykształcenia, stażu pracy, zawodu) oraz cech charakteryzujących zakłady pracy (m.in. wielkości, rodzaju działalności), a także na oszacowanie wynagrodzenia środkowego (mediany).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 4 kwartale 2023 r. – wyniki wstępne

28.03.2024
Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności1 w 4 kwartale 2023 r., wielkopolskie zajmowało 4. lokatę pośród województw pod względem wielkości wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie wyższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2024 r.

28.03.2024
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność na rynku pracy w województwie wielkopolskim w świetle wyników NSP 2021

26.03.2024
Publikacja opisuje zagadnienia związane z aktywnością ekonomiczną mieszkańców województwa wielkopolskiego i zawiera wnikliwą charakterystykę poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat i więcej. Każdą z tych kategorii – pracujących, biernych zawodowo i bezrobotnych – opisano pod względem cech społeczno-demograficznych. Zbiorowość pracujących scharakteryzowano dodatkowo według statusu zatrudnienia, bezrobotnych – według okresu poszukiwania pracy, a biernych zawodowo – według przyczyn bierności.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2022 r.

18.03.2024
W 2022 r. działalność gospodarczą prowadziło 217,2 tys. podmiotów o liczbie pracujących do 9, tj. o 3,9% mniej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 423,4 tys. (o 5,9% mniej niż w 2021 r.). Przychody ogółem zwiększyły się o 16,5%, a koszty ogółem o 17,1%. Wskaźnik rentowności obrotu brutto obniżył się z 17,0% do 16,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim w świetle wyników NSP 2021

18.03.2024
Według danych zebranych w ramach NSP 2021 w województwie wielkopolskim poza gminę swojego zamieszkania do pracy dojeżdżało 572,6 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 11,0% ogółu dojeżdżających w kraju (w 2011 r. było to 363,2 tys., tj. 11,6%). Liczba przyjeżdżających do pracy była tu większa od liczby wyjeżdżających, a iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 1,28 i należał do najwyższych w Polsce.
Czytaj dalej
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry