Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 02-20.01.2017 r.

02.01.2017
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 do 20 stycznia 2017 r. na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w IV kwartale 2016 roku.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2016

30.12.2016
Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego, który należy do najważniejszych pozycji corocznego planu wydawniczego. Aktualne wydanie Rocznika przedstawia portret województwa wielkopolskiego w roku 2015, a zestawienie danych z wynikami dla lat poprzednich czyni ten obraz bardziej dynamicznym i pozwala uchwycić rysujące się tendencje rozwojowe.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2016 r.

30.12.2016
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w grudniu pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem. Diagnozy dotyczące produkcji oraz sytuacji finansowej są korzystne, zbliżone do zgłaszanych w listopadzie, natomiast portfela zamówień – ostrożniejsze niż w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych w listopadzie. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, nieco mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć szybciej niż oczekiwano w listopadzie.
Czytaj dalej

Publikacja Województwo Wielkopolskie 2016. Podregiony, Powiaty, Gminy

29.12.2016
Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję publikacji Województwo Wielkopolskie. Podregiony – Powiaty – Gminy. Z liczbowej charakterystyki jednostek podziału terytorialnego tworzących województwo wielkopolskie wyłania się obraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. W bieżącym, siedemnastym już wydaniu niniejszej publikacji, statystyczny opis wielkopolskich gmin, powiatów i podregionów dotyczy roku 2015.
Czytaj dalej

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2015 r.

28.12.2016
Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania gruntów, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, odpady przemysłowe i komunalne, ochrona przyrody, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska.
Czytaj dalej

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2016 r.

28.12.2016
W III kwartale br. w województwie wielkopolskim zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1632 tys. osób, tj. o 18,2% więcej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Biernych zawodowo było 1177 tys., co w skali roku oznacza wzrost o 17,5%, natomiast liczba bezrobotnych wynosiła 71 tys., czyli o 9,0% mniej niż w III kwartale ub. roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2016 r.

27.12.2016
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016

22.12.2016
Bezpośrednim celem SVS jest dostarczenie radnym oraz członkom organów wykonawczych samorządów informacji kompleksowych, jednolitych metodologicznie i jakościowo oraz odpowiadających, w możliwym do uzyskania zakresie, zadaniom określonym w ustawach kompetencyjnych samorządu terytorialnego. Materiały te pozwolą na szybką i sprawną diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w regionach.
Czytaj dalej

Szlachetna Paczka 2016

13.12.2016
To ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny - Poznań (III kwartał 2016)

01.12.2016
Biuletyn Statystyczny Poznania zawiera m.in. dane dotyczące: - efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, - finansów przedsiębiorstw, - sytuacji na rynku pracy, - wynagrodzeń, - budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej
1    50  51  52  53  54  55  56  57  58    58
Do góry