Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Edukacja i wychowanie w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2014/2015

31.07.2015
System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 VII 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami.
Czytaj dalej

Publikacja Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2014 r.

29.07.2015
Publikacja Rolnictwo w województwie wielkopolskim jest opracowaniem cyklicznym. Tegoroczna edycja opracowania daje kompleksowy opis rolnictwa w województwie wielkopolskim w roku 2014. Zestawienie aktualnych wyników z danymi z lat poprzednich umożliwia obserwację kierunku zachodzących zmian i stopnia osiągniętego rozwoju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2015 r.

29.07.2015
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lipcu nieco bardziej korzystnie niż w czerwcu. Diagnozy i prognozy portfela zamówień i produkcji są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, a jej prognozy są bardziej korzystne od zgłaszanych w czerwcu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2015 r.

27.07.2015
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2014 r.

23.07.2015
Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2014 r. jest cyklicznym opracowaniem poświęconym bieżącej sytuacji demograficznej województwa wielkopolskiego. W zakresie konstrukcji oraz formy prezentacji tegoroczne wydanie nawiązuje do poprzedniej edycji. Pod względem tematyki niniejsza publikacja została natomiast wzbogacona o wyniki prognozy ludności do roku 2050, opracowanej na podstawie liczby i struktury ludności według stanu wyjściowego z dnia 31 grudnia 2013 r. oraz założeń dotyczących tendencji zmian w dzietności, umieralności i migracjach.
Czytaj dalej

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych (formularz AK-R)

16.07.2015
W dniach 16-30 lipca 2015 r. na terenie całego kraju będzie realizowane badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych (formularz AK-R). Celem badania jest pozyskanie informacji o tym, jak rolnicy oceniają aktualną i przewidywaną sytuację gospodarstw rolnych, a otrzymane dane zostaną wykorzystane do opracowania bieżących informacji o sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie prognozowania kierunków zmian.
Czytaj dalej
1    45  46  47  48  49  50  51  52  53 
Do góry