Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2017 r.

28.04.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie i lepiej niż przed miesiącem przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie większości prezentowanych obszarów (handlu detalicznego, zakwaterowania i gastronomii, handlu hurtowego, informacji i komunikacji oraz budownictwa). W przypadku sekcji przetwórstwo przemysłowe opinie w zakresie koniunktury są optymistyczne, zbliżone do sygnalizowanych w marcu. W sekcji transport i gospodarka magazynowa oceny dotyczące ogólnego klimatu koniunktury są również korzystne, ale nieco ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem.
Czytaj dalej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

21.04.2017
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Czytaj dalej

Konsultacje społeczne dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020

06.04.2017
W 2020 roku odbędzie się kolejna edycja powszechnego spisu rolnego, zgodnie z kalendarzem badań Eurostatu oraz wytycznymi FAO.
Czytaj dalej

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 01-20.04.2017 r.

31.03.2017
Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w I kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.
Czytaj dalej

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2016 r. (dane wstępne)

31.03.2017
Według wstępnych danych, w grudniu 2016 r. pogłowie bydła w województwie wielkopolskim liczyło 998,1 tys. sztuk i było o 86,1 tys. sztuk (o 9,4%) większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2016 r. – większe o 1,5 tys. sztuk (o 0,1%). Natomiast pogłowie krów, w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., zwiększyło się o 16,8 tys. sztuk (o 6,4%) i liczyło 277,8 tys. sztuk, ale w stosunku do stanu w czerwcu 2016 r. było mniejsze o 4,9 tys. sztuk (o 1,7%).
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2016 r.

31.03.2017
Tegoroczna edycja publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim zawiera informacje o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, według stanu w końcu 2016 r. Dane bieżące zestawiono z wynikami z poprzedniego roku, a w tablicy przeglądowej zastosowano ujęcie retrospektywne sięgające roku 2005.
Czytaj dalej

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2016 r.

31.03.2017
W IV kwartale 2016 r. w województwie wielkopolskim zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1626 tys. osób, tj. o 22,5% więcej niż w analogicznym kwartale 2015 r. Zbiorowość pracujących, licząca 1551 tys. osób, w odniesieniu do IV kwartału 2015 r. zwiększyła się o 23,0%. Biernych zawodowo było 1183 tys., co w skali roku oznacza wzrost o 21,7%, a liczba bezrobotnych wynosiła 75 tys., czyli o 15,4% więcej niż w IV kwartale 2015 r.
Czytaj dalej
1    78  79  80  81  82  83  84  85  86    86
Do góry