Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

15.04.2014
Publikacja opisuje zagadnienia związane z aktywnością ekonomiczną mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Czytaj dalej

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2013 r.

14.04.2014
W IV kwartale 2013 r. badanie popytu na pracę w województwie wielkopolskim objęło 59,2 tys. podmiotów. W badanej zbiorowości przeważały jednostki małe, tj. o liczbie pracujących 9 i mniej, które stanowiły 66,4%, czyli prawie dwie trzecie całej zbiorowości.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2014

28.03.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkpolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2013 r.

28.03.2014
Tegoroczna edycja publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim zawiera informacje o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, według stanu w końcu 2013 r. Dane bieżące zestawiono z wynikami z poprzedniego roku, a w tablicy przeglądowej zastosowano ujęcie retrospektywne sięgające roku 2005. Obserwacja zjawisk w stosunkowo długim przedziale czasowym umożliwia analizę przeobrażeń strukturalnych, ich rozmiarów, kierunków i dynamiki.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2014 r.

28.03.2014
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu oceniają optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżące oraz przewidywania dotyczące portfela zamówień i produkcji są optymistyczne. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pozytywnie, podobnie jak w lutym. Przewidywania w tym zakresie są również korzystne. Przedsiębiorcy planują dalsze zwiększanie zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż zapowiadano w lutym.
Czytaj dalej

Tablica Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I -XII 2013 r. w województwie wielkopolskim

24.03.2014
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej

Publikacja Mieszkania w województwie wielkopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

24.03.2014
Publikacja Mieszkania w województwie wielkopolskim jest kolejnym opracowaniem prezentującym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w 2011 r. Celem opracowania jest dostarczenie informacji o wielkości i jakości zasobów mieszkaniowych w województwie wielkopolskim w momencie spisu, tj. według stanu w dniu 31 marca 2011 r. Dla określenia kierunku, tempa i bilansu zmian, jakie dokonały się na tym polu w latach 2002–2011, dane bieżące zestawiono z wynikami NSP 2002.
Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Small Area Estimation (SAE 2014)

05.03.2014
W dniach 3-5 września 2014 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Small Area Estimation (SAE 2014), poświęcona metodologii statystyki małych obszarów, która zgodnie z ustaleniami European Working Group on Small Area Estimation, zorganizowana zostanie przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny - Poznań (IV kwartał 2013)

03.03.2014
Biuletyn Statystyczny Poznania zawiera m.in. dane dotyczące: - efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, - finansów przedsiębiorstw, - sytuacji na rynku pracy, - wynagrodzeń, - budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2014

28.02.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkpolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
1    86  87  88  89  90  91  92  93  94    94
Do góry