Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie wielkopolskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 15.10.2014

Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie wielkopolskim prezentuje wyniki reprezentacyjnego badania struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), przeprowadzonego w dniach 1 czerwca – 8 lipca 2013 r. Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008, do realizacji tego badania zostały zobligowane wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zebrane tą drogą dane zaspokajają potrzeby informacyjne odbiorców krajowych, spełniając jednocześnie wymagania unijne w zakresie badania struktury gospodarstw rolnych. Opracowanie stanowi kontynuację publikacji Charakterystyka gospodarstw rolnych wydanych po Powszechnych Spisach Rolnych w 2002 i 2010 r. oraz po reprezentacyjnych badaniach struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonych w 2005 i 2007 r. Podobnie jak w tamtych wydawnictwach, niniejsza publikacja prezentuje grupowanie i charakterystykę gospodarstw rolnych według różnorodnych kryteriów.

Publikacja składa się z uwag metodycznych, części analitycznej oraz tabelarycznej. W uwagach metodycznych omówiono podstawowe zasady, definicje i pojęcia obowiązujące w badaniu oraz schemat losowania próby, a także ważniejsze grupowania i zakres publikowanych danych. W części analitycznej przedstawiono charakterystykę gospodarstw rolnych mających swą siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego według wybranych kryteriów, niektóre dane zestawiając z wynikami PSR 2010. W części tabelarycznej zaprezentowano szeroki zakres danych zebranych we wszystkich działach formularza R-SGR zagregowanych na poziomie województwa. Obok grupowań stosowanych we wcześniejszych opracowaniach, w niniejszej publikacji dokonano również klasyfikacji polskich gospodarstw rolnych według kryteriów przyjętych w Eurostacie (typologia gospodarstw rolnych). Daje to dodatkowe możliwości nie tylko prowadzenia wieloprzekrojowych analiz, ale także dokonywania międzynarodowych porównań.

Do góry