Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.11.2013
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2012r. dostarcza podstawowych informacji o pracujących w gospodarce narodowej, poziomie zatrudnienia i ruchu zatrudnionych oraz przeciętnych wynagrodzeniach. Zestawia także dane dotyczące wielkości i struktury bezrobocia rejestrowanego, kategorii bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz pośrednictwa pracy i form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Przybliża ponadto zagadnienia z zakresu warunków pracy, tj. zatrudnienia w warunkach zagrożenia i wypadków przy pracy.

Zarówno pod względem budowy, jak i zawartości merytorycznej publikacja Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2012  r. jest podobna do poprzednich edycji tego cyklu. Opracowanie otwierają uwagi metodyczne zawierające definicje stosowanych pojęć. Zasadniczą część opracowania stanowią tablice przygotowane – podobnie jak w ubiegłym roku – w formacie MS EXCEL. Zebrane w nich wyniki prezentowane są w różnych przekrojach strukturalnych, przede wszystkim według sektorów własności oraz sekcji PKD, ale także w ujęciu terytorialnym według podregionów, powiatów i gmin. Część tę otwierają tablice przeglądowe, w których dokonano uszeregowania wielkopolskich gmin i powiatów ze względu na wybrane cechy. Całość publikacji uzupełnia synteza, wzbogacona o graficzną prezentację zjawisk, ułatwiająca analizę informacji zawartych w tablicach.

Rekomendując Państwu najnowszą edycję publikacji Rynek pracy w województwie wielkopolskim, zapraszam do lektury także innych pozycji z bogatej oferty wydawniczej Urzędu Statystycznego w Poznaniu dostarczających liczbowych charakterystyk wielu obszarów przestrzeni społecznej i gospodarczej województwa wielkopolskiego.

Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007
Do góry