Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo wielkopolskie na tle regionów Unii Europejskiej 2024

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.04.2024
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Bazując przede wszystkim na danych pochodzących z Eurostatu, które – ze względu na zintegrowanie metodologiczne – umożliwiają porównania między krajami i regionami, opracowanie „Województwo wielkopolskie na tle regionów Unii Europejskiej 2024” pokazuje zmiany, jakie w wybranych obszarach zaszły w Polsce, a w tym szczególnie w województwie wielkopolskim. Proces transformacji prezentowany jest od 2004 r. na tle Unii Europejskiej (27 krajów).

Folder przygotowany z okazji jubileuszu 20 lat obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej, przedstawia w formie tabelaryczno-graficznej informacje m.in. z zakresu: demografii (w tym zmiany mediany wieku czy współczynników przyrostu naturalnego), edukacji (określające przykładowo poziom uczestnictwa w edukacji dzieci w wieku 4 lat czy też odsetek osób w wieku 15–24 lata niepracujących, nieuczących się i niedokształcających), rynku pracy (obrazujące kształtowanie się stopy bezrobocia czy wskaźnika zatrudnienia), działalności naukowo-badawczej (w tym nakłady na działalność B+R, poziom innowacyjności), a zwłaszcza gospodarki (ilustrujące poziom jej rozwoju wyrażony wartością PKB na 1 mieszkańca).

Do góry