Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 25.09.2015
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2014 r. zawiera szeroki zestaw informacji o dochodach i wydatkach gmin, powiatów i miast na prawach powiatu oraz o budżecie województwa.

Ujęte  w  tablicach  wyniki  pokazują  wielkość  i  strukturę  budżetów  oraz  ich  zróżnicowanie wynikające z odmiennego podziału zadań realizowanych na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Dane o dochodach i wydatkach budżetów są prezentowane w wartościach bezwzględnych, a także w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Część  tabelaryczną  opracowania  otwierają  tablice  przeglądowe  zawierające  wybrane  dane o budżetach jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w roku 2014. Informacje o województwie ukazano na tle wielkości krajowych oraz w odniesieniu do innych województw. Podstawowe dane dla województwa przedstawiono w ujęciu retrospektywnym, pozwalającym na śledzenie zmian od 2005 r., a na poziomie gmin, powiatów i miast na prawach powiatu zaprezentowano dynamikę zmian w stosunku do poprzedniego roku. W tej części opracowania dokonano ponadto uszeregowania jednostek samorządu terytorialnego ze względu na wybrane cechy. Bardziej szczegółowe dane o  dochodach i  wydatkach budżetowych znajdują się w tablicach opracowanych osobno dla każdej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Dopełnieniem  części  tabelarycznej  jest  komentarz  stanowiący  syntezę  wyników  zebranych i  uporządkowanych w tablicach. Całość opracowania wzbogaca graficzna ilustracja niektórych cech i zjawisk oraz dostrzeżonych prawidłowości i tendencji.

Przekroje: województwo, powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy.
Do góry