Calendar

View QR Code A A A save as pdf print

February 2018

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
1
News from day: 27 February 2018
1
News from day: 28 February 2018
1 2 3 4
27
Feb

Wielkopolskie voivodship in figures 2017 - insert

Folder presents basic statistical data characterizing social-economic situation of Wielkopolskie voivodship in 2016.
Read more
28
Feb

Living conditions of the population in Wielkopolskie Voivodship in 2016

Publikacja Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim jest opracowaniem cyklicznym przedstawiającym kształtowanie się wybranych zmiennych charakteryzujących różne obszary mające wpływ na poziom i jakość życia społeczeństwa. Zestawiono tu m.in. informacje z zakresu demografii, ochrony środowiska, rynku pracy, budżetów gospodarstw domowych, cen, budownictwa mieszkaniowego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury czy bezpieczeństwa publicznego. Dane uporządkowane tematycznie uzupełniono o kategorie makroekonomiczne z zakresu rachunków regionalnych, takie jak produkt krajowy brutto czy nominalne dochody gospodarstw domowych, które obrazują poziom rozwoju gospodarczego województwa. Wyniki dla województwa wielkopolskiego przedstawiono w ujęciu strukturalnym, ukazując zróżnicowanie wielkopolskich powiatów, ale także w odniesieniu do informacji ogólnopolskich oraz na tle innych województw. Ilustrację relacji międzywojewódzkich zaprezentowano na wykresach.
Read more
up