W imieniu Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Poznaniu, Urzędu Statystycznego w Poznaniu oraz SKN Estymator zapraszamy na wykład otwarty pt.

Big Data and Official Statisitics –  Experiences at Statistics Netherlands

który odbędzie się 10 września 2015 o godzinie 12:00 w sali 4.1 CEUE ul. Towarowa 55 (4 piętro).

Wykład wygłosi Peter Struijs z Urzędu Statystycznego Holandii.

Poniżej znajduje się opis tematów, które będą poruszone w czasie wystąpienia:

  1. Badania na temat zastosowanie big data w statystyce publicznej prowadzone w Urzędzie Statystycznym (US) Holandii, a w szczególności:
    1. Wykorzystanie danych z czujników drogowych do tworzenia statystyk związanych z transportem.
    2. Wykorzystanie danych o lokalizacji telefonów komórkowych do tworzenia statystyk na temat lokalizacji ludzi w ciągu dnia (tzw. populacji funkcjonującej w ciągu dnia „daytime population”).
    3. Wykorzystanie wiadomości z mediów społecznościowych jako wskaźników ufności konsumenckiej.
  2. Możliwości wykorzystania big data w statystyce publicznej, oraz kwestie metodologiczne i inne problemy, które trzeba rozwiązać.
  3. Wyzwania strategiczne, polityczne i organizacyjne wynikające z pojawienia się big data, oraz sposób, w jaki US Holandii radzi sobie z nimi.
  4. Międzynarodowa współpraca w zakresie rozpoznawania możliwości wykorzystania big data w statystyce publicznej.

Peter Struijs pełni funkcję koordynatora programu poświęconego tematyce big data w Urzędzie Statystycznym (US) Holandii i jest członkiem Globalnej Grupy Roboczej ONZ na temat zastosowania big data w Statystyce Publicznej.  Zanim zajął się tematyką big data, Peter Struijs był odpowiedzialny za open data w US Holandii.  Przez wiele lat zajmował stanowisko kierownika ośrodka do spraw rozwoju procesów i zarządzania jakością.  Wcześniej był kierownikiem sekcji w Eurostacie.  Swoją pracę w US Holandii rozpoczął jako specjalista ds. metodologii;  został też wybrany członkiem zwyczajnym Międzynarodowego Instytutu Statystycznego.

Udział w wykładzie jest bezpłatny i nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z mgr Maciejem Beręsewiczem ().