Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 19.02.2016
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim jest opracowaniem cyklicznym przedstawiającym kształtowanie się wybranych zmiennych charakteryzujących różne obszary społeczno-gospodarcze mające wpływ na poziom i jakość życia społeczeństwa. Zestawiono tu m.in. informacje z zakresu demografii, ochrony środowiska, rynku pracy, budżetów gospodarstw domowych, budownictwa mieszkaniowego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury czy bezpieczeństwa publicznego. Dane uporządkowane tematycznie uzupełniono o kategorie makroekonomiczne z zakresu rachunków regionalnych, takie jak produkt krajowy brutto czy nominalne dochody gospodarstw domowych, obrazujące poziom rozwoju gospodarczego województwa. W tegorocznej edycji opracowania zaprezentowano informacje dla lat 2010–2014. W przypadku rachunków regionalnych szereg czasowy obejmuje lata 2010–2013.

Publikacja składa się z części tabelarycznej i analitycznej. W tablicach dane zestawiono w układzie dziedzinowym, określając stan oraz wyznaczając wskaźniki dynamiki i struktury. Wybrane informacje zaprezentowano również na niższym poziomie podziału terytorialnego – dla podregionów i powiatów, a także w przekroju miasto/wieś. Ponadto wyniki dla województwa wielkopolskiego przedstawiono w odniesieniu do informacji ogólnopolskich oraz na tle innych województw. Dopełnieniem części tabelarycznej jest komentarz, w którym dokonano syntezy wyników badań.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, miasta na prawach powiatu, województwo na tle innych województw
Do góry