Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ludność w województwie wielkopolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. NSP Ludności i Mieszkań 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.08.2013
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja Ludność w województwie wielkopolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna jest kolejnym opracowaniem z cyklu  prezentującego wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, prze- prowadzonego w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. Podejmuje ona i rozwija tematykę ludnościową zasygnalizowaną już wcześniej w opracowaniu Raport z wyników w województwie wielkopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Zawiera opis sytuacji demograficznej mieszkańców województwa wielkopolskiego, według stanu w dniu 31 marca 2011 r. godz. 24.00, tj. w tzw. momencie krytycznym spisu. Publikacja dostarcza informacji o strukturze ludności według płci i wieku, ale również stanu cywilnego tak prawnego, jak i faktycznego. Prezentuje ponadto charakterystykę społeczną województwa wielkopolskiego, zestawiając dane o poziomie i kierunkach wykształcenia, kraju urodzenia i obywatelstwie, identyfikacji narodowo-etnicznej i wyznaniowej jego mieszkańców, a także dokonując opisu statystycznego osób przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz bezdomnych. Dla zobrazowania skali i kierunków zmian demograficznych i społecznych, jakie dokonały się w województwie wielkopolskim w okresie międzyspisowym, wyniki NSP 2011 zestawiono z danymi uzyskanymi w spisie 2002 r. Publikacja składa się z części analitycznej, uzupełnionej graficzną ilustracją prezentowanych zjawisk i struktur oraz z obszernego aneksu tabelarycznego. Tę część tworzą tablice przeglądowe – porównujące wyniki dwóch kolejnych spisów zagregowane na poziomie województwa oraz tablice wynikowe – prezentujące dane z NSP 2011 w ujęciu przestrzennym, głównie w układzie podregionów i powiatów, w podziale na miasto i wieś. Całość poprzedzają uwagi ogólne oraz szczegółowy opis zastosowanej metodologii.

Przekroje: miasta, wieś, podregiony, powiaty

Pliki do pobrania

Do góry