Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie wielkopolskim. Charakterystyka demograficzna. NSP Ludności i Mieszkań 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 09.06.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie wielkopolskim. Charakterystyka demograficzna jest kolejnym opracowaniem prezentującym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, a zarazem pozycją kontynuującą analizę zagadnień ludnościowych. Niniejsza publikacja koncentruje się wokół problematyki gospodarstw domowych i rodzin, podejmując ten temat od strony ich charakterystyki demograficznej. W publikacji zestawiono informacje o liczbie, wielkości, składzie rodzinnym i pokoleniowym gospodarstw domowych oraz o cechach demograficznych i społecznych reprezentanta gospodarstwa domowego (wcześniej określanego mianem głowy gospodarstwa).

Spośród osób wchodzących w skład gospodarstw domowych zostały wyodrębnione rodziny. Opracowanie dostarcza informacji o liczbie i typach rodzin, szczególną uwagę poświęcając rodzinom z dziećmi, w tym zwłaszcza z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu. Publikacja składa się z uwag ogólnych i metodycznych, komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej. W uwagach zawarto opis źródeł informacji oraz definicje podstawowych pojęć. W komentarzu, wzbogaconym graficzną ilustracją wybranych zjawisk, przedstawiono wyniki uzyskane dla województwa wielkopolskiego. W tablicach  zaprezentowano szczegółowe wyniki zagregowane na poziomie wojewódzkim, a podstawowe informacje zestawiono także w układzie podregionów i powiatów. Część tabelaryczną uzupełniono o tablice zawierające współczynniki precyzji estymacji.


Do góry