W dniach od 24 kwietnia do 30 maja 2019 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu wraz z Oddziałami włączył się w kampanię Wielka Zbiórka Książek 2019 i organizowaną przez fundację Zaczytani.org.

Otrzymane od pracowników książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych przekazane zostały, za pośrednictwem fundacji, szpitalom, hospicjom, domom dziecka, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym i centrum aktywności lokalnej.