Od marca 2022 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla uchodźców z Ukrainy.

Dostarczane przez pracowników Urzędu dary:

  • żywność,
  • tekstylia,
  • kosmetyki,
  • chemia gospodarcza,
  • zabawki dla dzieci itp.

na bieżąco przekazywane są do różnych punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie województwa.