Zbiórka 150 rozmaitych kubków, które za pośrednictwem Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Poznaniu i Fundacji „Nie wykluczaj mnie” w Poznaniu zostały przekazane podopiecznym z domów pomocy społecznej w Poznaniu, ośrodków dla bezdomnych w Poznaniu, Domu Dziecka w Kobylnicy, Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Rożnowicach oraz Stowarzyszenia MONAR Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Markot w Gościejewie.