Tematem konkursu było przygotowanie pracy plastycznej prezentującej wyobrażenia dzieci dotyczące pracy mamy lub taty w Urzędzie Statystycznym.

Prace mogły być wykonane dowolną techniką (np. malowanie, kolaż, wycinanka, rysowanie, wyklejanie, jak również przy wykorzystaniu programu graficznego), jednak wszyscy mali artyści zdecydowali się na rysunek.

Każdy uczestnik konkursu został nagrodzony upominkami GUS i dyplomem.