Jest to urządzenie, które w bezpieczny, dla ratownika i osoby poszkodowanej, sposób prowadzi krok po kroku przez przebieg akcji ratowniczej, za pomocą poleceń głosowych i wizualnych, podając impuls elektryczny. Zostało skonstruowane tak, by w odróżnieniu od defibrylatora szpitalnego służyć w warunkach zewnętrznych, w miejscach publicznych, takich jak urząd. Jego ideą jest więc łatwy i publiczny dostęp i prostota w obsłudze, tak by użyć go mógł każdy, nawet osoba nieprzeszkolona medycznie.

Defibrylator w razie potrzeby będzie służyć pomocą zarówno pracownikom, jak i klientom tut. Urzędu.

Urządzenia AED znajdują się w tut. Urzędzie i jego oddziałach w Kaliszu, Koninie, Kościanie i Pile.