Publication Report on the socio-economic situation of Wielkopolskie Voivodship 2022

20.05.2022
The Statistical Office in Poznań presents the next edition of the Report on the socio-economic situation of Wielkopolskie Voivodship, which includes statistical information about the level of development of our voivodship in the following areas: environment, society, economy and local government.
more

Scientific conference Family - challenges for the 21st century

10.03.2022
Scientific conference Family - challenges for the 21st century
more

Publication Statistical bulletin of Poznań (IV quarter 2021)

08.03.2022
Statistical bulletin of Poznań (IV quarter 2021)
more

Statistical Vademecum of Regional Civil Servant

03.03.2022
Statistical Vademecum of Regional Civil Servant
more

Publication Statistical bulletin of Wielkopolskie Voivodship - (IV quarter 2021)

01.03.2022
The publication includes major information concerning socio-economic situation in voivodship.
more

Publication Living conditions of the population in Wielkopolskie Voivodship in 2019-2020

28.02.2022
Publikacja Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim jest opracowaniem cyklicznym przedstawiającym kształtowanie się wybranych zmiennych charakteryzujących różne obszary mające wpływ na poziom i jakość życia społeczeństwa. Zestawiono tu m.in. informacje z zakresu demografii, ochrony środowiska, rynku pracy, budżetów gospodarstw domowych, cen, budownictwa mieszkaniowego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury czy bezpieczeństwa publicznego.
more
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    27
up