Urząd Statystyczny w Poznaniu po raz siódmy bierze udział w projekcie Szlachetna Paczka.

To ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wkład w tegoroczną akcję!