Urząd Statystyczny w Poznaniu  informuje, że w dniach 24.12.2021 r. i 31.12.2021 r., od godziny 12.00 złożenie wniosków do rejestru REGON będzie możliwe jedynie do skrzynki podawczej, znajdującej się na parterze budynku urzędu.  

Prosimy o umieszczenie dokumentów w kopercie znajdującej się obok skrzynki podawczej oraz zaklejenie koperty przed jej wrzuceniem, a także wskazanie numeru telefonu do kontaktu.

W razie jakichkolwiek braków lub wątpliwości skontaktujemy się z Państwem.

Odbiór zaświadczeń w tak złożonych sprawach będzie odbywać się drogą pocztową.