W dniach 24.12.2020 r. i 31.12.2020 r., od godziny 12.00 Urząd Statystyczny w Poznaniu zachęca do składania wniosków do rejestru REGON do skrzynki podawczej, znajdującej się na parterze budynku urzędu. 

Prosimy o umieszczenie dokumentów w kopercie znajdującej się obok skrzynki podawczej oraz zaklejenie koperty przed jej wrzuceniem, a także wskazanie numeru telefonu do kontaktu. W razie jakichkolwiek braków lub wątpliwości skontaktujemy się z Państwem.

Odbiór zaświadczeń w tak złożonych sprawach będzie odbywać się drogą pocztową.