W tym roku uległ zmianie termin i tryb składania aplikacji do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).

Dokumenty będą przyjmowane od 1 czerwca do 14 sierpnia online. 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz programu kształcenia znajdują się na stronie KSAP.
http://www.ksap.gov.pl