Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Projekt Kadry dla Gospodarki

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
24.03.2011

Projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Partner: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Projektem objęci zostaną studenci UEP ze szczególnym uwzględnieniem studentów rozpoczynających naukę na studiach licencjackich i inżynierskich oraz studenci nowego kierunku „Gospodarka Turystyczna”
Okres realizacji:  01.09.2010 – 30.09.2015

Zasady uczestnictwa w projekcie

Projekt kierowany jest do wszystkich studentów studiów dziennych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu posiadających obywatelstwo polskie

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie odpowiednich dokumentów:

  • Deklaracji uczestnictwa w projekcie
  • Kwestionariusza osobowego uczestnika projektu „Kadry dla Gospodarki”
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkowym charakterem zajęć z matematyki i fizyki w przypadku studentów studiów dziennych pierwszego stopnia począwszy od roku akademickiego 2010/2011

Dokumenty związane z uczestnictwem w Projekcie można otrzymać w biurze projektu, pobrać ze strony Internetowej otrzymać podczas zajęć. Każdy ze studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia dokumenty otrzymuje przy odbiorze legitymacji studenckiej:

Student uczestniczący w Projekcie winien zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa odpowiednim dla danego działania np. zajęciach wprowadzających z matematyki oraz fizyki, stażach studenckich i absolwenckich.

Podczas każdych zajęć/wykładów/warsztatów student podpisuje:

  • listę obecności
  • potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych (o ile dotyczy danego działania),
  • dla każdego cyklu szkoleniowego student wypełniania ankietę ewaluacyjną

Student biorący udział w Projekcie podpisuje zobowiązanie do udzielenia informacji na temat rezultatów uczestnictwa po zakończeniu udziału w Projekcie.

http://kdg.ue.poznan.pl

Do góry