Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że trwają nabory uzupełniające na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Przypominamy, kandydat na rachmistrza spisowego powinien:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji na stronach internetowych urzędów gmin (Gminnych Biur Spisowych).