W dniach 3-5 września 2014 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Small Area Estimation (SAE 2014), poświęcona metodologii statystyki małych obszarów, która zgodnie z ustaleniami European Working Group on Small Area Estimation, zorganizowana zostanie przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współorganizatorami konferencji są Główny Urząd Statystyczny w Warszawie oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu. Honorowy Patronat nad konferencją objął prof. dr hab. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz prof. dr hab. Marian Gorynia, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ideą konferencji SAE 2014 jest stworzenie platformy do dyskusji naukowej, wymiany doświadczeń i poglądów statystyków, naukowców, ekspertów z uniwersytetów, urzędów statystycznych, instytutów badawczych i innych organów rządowych oraz władz lokalnych i przedsiębiorstw prywatnych zajmujących się metodologią badań regionalnych, w szczególności estymacją dla małych domen. Organizowane w Poznaniu wydarzenie wpisuje się, zgodnie z przyjętą ideą, w cykl konferencji (Jyväskylä 2005, Piza 2007, Elche 2009, Trier 2011) łączących wymiar naukowych i praktycznych zastosowań SAE w statystyce oficjalnej.