Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
1
gru

Biuletyn Statystyczny - Poznań (III kwartał 2016)

Biuletyn Statystyczny Poznania zawiera m.in. dane dotyczące: - efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, - finansów przedsiębiorstw, - sytuacji na rynku pracy, - wynagrodzeń, - budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej
22
gru

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016

Bezpośrednim celem SVS jest dostarczenie radnym oraz członkom organów wykonawczych samorządów informacji kompleksowych, jednolitych metodologicznie i jakościowo oraz odpowiadających, w możliwym do uzyskania zakresie, zadaniom określonym w ustawach kompetencyjnych samorządu terytorialnego. Materiały te pozwolą na szybką i sprawną diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w regionach.
Czytaj dalej
27
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2016 r.

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2016 r.

W III kwartale br. w województwie wielkopolskim zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1632 tys. osób, tj. o 18,2% więcej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Biernych zawodowo było 1177 tys., co w skali roku oznacza wzrost o 17,5%, natomiast liczba bezrobotnych wynosiła 71 tys., czyli o 9,0% mniej niż w III kwartale ub. roku.
Czytaj dalej
28
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2015 r.

Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania gruntów, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, odpady przemysłowe i komunalne, ochrona przyrody, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska.
Czytaj dalej
29
gru

Województwo Wielkopolskie 2016. Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję publikacji Województwo Wielkopolskie. Podregiony – Powiaty – Gminy. Z liczbowej charakterystyki jednostek podziału terytorialnego tworzących województwo wielkopolskie wyłania się obraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. W bieżącym, siedemnastym już wydaniu niniejszej publikacji, statystyczny opis wielkopolskich gmin, powiatów i podregionów dotyczy roku 2015.
Czytaj dalej
30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2016 r.

Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w grudniu pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem. Diagnozy dotyczące produkcji oraz sytuacji finansowej są korzystne, zbliżone do zgłaszanych w listopadzie, natomiast portfela zamówień – ostrożniejsze niż w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych w listopadzie. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, nieco mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć szybciej niż oczekiwano w listopadzie.
Czytaj dalej
30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2016

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego, który należy do najważniejszych pozycji corocznego planu wydawniczego. Aktualne wydanie Rocznika przedstawia portret województwa wielkopolskiego w roku 2015, a zestawienie danych z wynikami dla lat poprzednich czyni ten obraz bardziej dynamicznym i pozwala uchwycić rysujące się tendencje rozwojowe.
Czytaj dalej
Do góry