Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ogłoszenia

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
548548-N-2019
Wymiana oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, Oddział w Pile 16.05.2019 30.05.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.05.2019
Załącznik 1 - Formularz ofertowy 16.05.2019
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 16.05.2019
Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 16.05.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 16.05.2019
Załącznik 5 - Wzór umowy 16.05.2019
Załącznik 6 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracy 16.05.2019
Załącznik 7 - Projekt wykonawczy modernizacji oświetlenia wewnętrznego 16.05.2019
Załącznik 8 - Przedmiar robót - I piętro 16.05.2019
Załącznik 8 - Przedmiar robót - II piętro 16.05.2019
Załącznik 9 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 16.05.2019
Załącznik 10 - Oświadczenie RODO Wykonawcy 16.05.2019
541725-N-2019
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2019-2021 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 09.05.2019 17.05.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.05.2019
Załącznik 1 - Wykaz punktów pomiarowych 09.05.2019
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 09.05.2019
Załącznik 3 - Formularz cenowy dla I części 09.05.2019
Załącznik 3 - Formularz cenowy dla II części 09.05.2019
Załącznik 3 - Formularz cenowy dla III części 09.05.2019
Załącznik 3 - Formularz cenowy dla IV części 09.05.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 09.05.2019
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 09.05.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy dla I części 09.05.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy dla II części 09.05.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy dla III części 09.05.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy dla IV części 09.05.2019
Załącznik 7 - Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD 09.05.2019
Załącznik 8 - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 09.05.2019
Załącznik 9 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 09.05.2019
Załącznik 10 - Oświadczenie RODO Wykonawcy 09.05.2019
Załącznik 3 - Formularz cenowy dla II części - Nowy 14.05.2019
Odpowiedzi na pytania 14.05.2019
Informacja z otwarcia ofert 17.05.2019
542901-N-2019
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Kaliszu 30.04.2019 15.05.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.04.2019
Załącznik 1 - Formularz ofertowy 30.04.2019
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 30.04.2019
Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 30.04.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 30.04.2019
Załącznik 5 - Wzór umowy dotyczący I części zamówienia 30.04.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy dotyczący II części zamówienia 30.04.2019
Załącznik 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu 30.04.2019
Załącznik 8 - Projekt wykonawczy 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-1 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-2 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-3 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-4 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-5 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-6 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-7 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-8 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-9 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-10 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-11 30.04.2019
Załącznik 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych 30.04.2019
Załącznik 11 - Opis przedmiotu zamówienia dla II części zamówienia 30.04.2019
Załącznik 12 - Klauzula informacyjna RODO 30.04.2019
Załącznik 13 - Oświadczenie RODO wykonawcy 30.04.2019
Informacja z otwarcia ofert 15.05.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22.05.2019
522747-N-2019
Dostawa materiałów reklamowych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 08.03.2019 18.03.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.03.2019
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 08.03.2019
Załącznik 2 - Wzór logo 08.03.2019
Załącznik 3 - Rozdzielnik dostarczenia przedmiotu umowy 08.03.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 08.03.2019
Załącznik 5 - Formularz ofertowy 08.03.2019
Załącznik 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 08.03.2019
Załącznik 7 - Wzór umowy 08.03.2019
Załącznik 8 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 08.03.2019
Załącznik 9 - Oświadczenie RODO wykonawcy 08.03.2019
Załącznik 4 - Protokół odbioru przedmiotu umowy 08.03.2019
Odpowiedzi na pytania 13.03.2019
Informacja z otwarcia ofert 18.03.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 20.03.2019
Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej 03.04.2019
642082-N-2018
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Kaliszu ul. Piwonicka 7-9 29.10.2018 13.11.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.10.2018
Załącznik 1 - Formularz ofertowy (.DOC) 29.10.2018
Załącznik 1 - Formularz ofertowy 29.10.2018
Załącznik 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowianiu (.DOC) 29.10.2018
Załącznik 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowianiu 29.10.2018
Załącznik 2b - Oświadczenie dodyczące przesłanek wykluczenia (.DOC) 29.10.2018
Załącznik 2b - Oświadczenie dodyczące przesłanek wykluczenia 29.10.2018
Załącznik 2c - Oświadczenie o grupie kapitałowej (.DOC) 29.10.2018
Załącznik 2c - Oświadczenie o grupie kapitałowej 29.10.2018
Załącznik 3.1 - Umowa - roboty budowlane 29.10.2018
Załącznik 3.2 - Umowa - prace elektryczne 29.10.2018
Załącznik 4 - Program funkcjonalno-użytkowy 29.10.2018
Odpowiedzi na pytania 31.10.2018
Odpowiedzi na pytania 06.11.2018
Informacja z otwarcia ofert 13.11.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15.11.2018
533583-N-2018
Dostawa materiałów reklamowych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 21.03.2018 29.03.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.03.2018
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 21.03.2018
Załącznik 2 - Wzór logo 21.03.2018
Załącznik 3 - Formularz ofertowy 21.03.2018
Załącznik 4 - Protokół odbioru towaru 21.03.2018
Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 21.03.2018
Załącznik 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 21.03.2018
Załącznik 6 - Wzór umowy 21.03.2018
Załącznik 7 - Rozdzielnik dostarczenia przedmiotu umowy 21.03.2018
Odpowiedzi na pytania 23.03.2018
Odpowiedzi na pytania 26.03.2018
Odpowiedzi na pytania 27.03.2018
Informacja z otwarcia ofert 29.03.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06.04.2018
605887-N-2017
Dostawa materiałów reklamowych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 24.10.2017 06.11.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.10.2017
Załącznik 1 - Wzór logo 24.10.2017
Załącznik 2 - Wzór napisu 24.10.2017
Załącznik 3 - Formularz ofertowy 24.10.2017
Załącznik 3 - Protokół odbioru towaru 24.10.2017
Załącznik 4a - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 24.10.2017
Załącznik 4b - Oświadczenie o grupie kapitałowej 24.10.2017
Załącznik 5 - Wzór umowy 24.10.2017
Odpowiedzi na pytania 26.10.2017
Odpowiedzi na pytania 26.10.2017
Informacja z otwarcia ofert 06.11.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 08.11.2017
599806-N-2017
Dostawa materiałów reklamowych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 10.10.2017 19.10.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10.10.2017
Załącznik 1 - Wzór logo 10.10.2017
Załącznik 2 - Wzór napisu 10.10.2017
Załącznik 3 - Formularz ofertowy 10.10.2017
Załącznik 4 - Protokół odbioru towaru 10.10.2017
Załącznik 4a - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 10.10.2017
Załącznik 4b - Oświadczenie o grupie kapitałowej 10.10.2017
Załącznik 5 - Wzór umowy 10.10.2017
Załącznik 6 - Rozdzielnik 10.10.2017
Odpowiedzi na pytania 13.10.2017
Informacja z otwarcia ofert 19.10.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania 20.10.2017
51063 - 2017
Dostawa materiałów reklamowych z logo GUS dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 24.03.2017 03.04.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.03.2017
Załącznik 1 - Wzór logo 24.03.2017
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 24.03.2017
Załącznik 3 - Protokół odbioru towaru 24.03.2017
Załącznik 3a - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 24.03.2017
Załącznik 4 - Wzór umowy 24.03.2017
Załącznik 3b - Oświadczenie o grupie kapitałowej 24.03.2017
Załącznik 5 - Rozdzielnik 24.03.2017
Odpowiedzi na pytania 28.03.2017
Odpowiedzi na pytania 30.03.2017
Odpowiedzi na pytania 31.03.2017
Informacja z otwarcia ofert 03.04.2017
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.04.2017
AD-2900-3/SISP-2/2014
Dostawa elementów adaptacji pomieszczeń i wyposażenia stanowisk pracy dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu na potrzeby stworzenia INFORMATORIUM w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2) 29.08.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.08.2014
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 29.08.2014
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 29.08.2014
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 29.08.2014
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 29.08.2014
Załącznik nr 5 - Wzór umowy 29.08.2014
Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia 29.08.2014
Załącznik nr 7 - Wzór oznakowania 29.08.2014
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2014
Ogłoszenie o zawarciu umowy 23.09.2014
1  2    
Do góry