Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ogłoszenia

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
522747-N-2019
Dostawa materiałów reklamowych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 08.03.2019 18.03.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.03.2019
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 08.03.2019
Załącznik 2 - Wzór logo 08.03.2019
Załącznik 3 - Rozdzielnik dostarczenia przedmiotu umowy 08.03.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 08.03.2019
Załącznik 5 - Formularz ofertowy 08.03.2019
Załącznik 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 08.03.2019
Załącznik 7 - Wzór umowy 08.03.2019
Załącznik 8 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 08.03.2019
Załącznik 9 - Oświadczenie RODO wykonawcy 08.03.2019
Załącznik 4 - Protokół odbioru przedmiotu umowy 08.03.2019
Odpowiedzi na pytania 13.03.2019
Informacja z otwarcia ofert 18.03.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 20.03.2019
Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej 03.04.2019
642082-N-2018
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Kaliszu ul. Piwonicka 7-9 29.10.2018 13.11.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.10.2018
Załącznik 1 - Formularz ofertowy (.DOC) 29.10.2018
Załącznik 1 - Formularz ofertowy 29.10.2018
Załącznik 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowianiu (.DOC) 29.10.2018
Załącznik 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowianiu 29.10.2018
Załącznik 2b - Oświadczenie dodyczące przesłanek wykluczenia (.DOC) 29.10.2018
Załącznik 2b - Oświadczenie dodyczące przesłanek wykluczenia 29.10.2018
Załącznik 2c - Oświadczenie o grupie kapitałowej (.DOC) 29.10.2018
Załącznik 2c - Oświadczenie o grupie kapitałowej 29.10.2018
Załącznik 3.1 - Umowa - roboty budowlane 29.10.2018
Załącznik 3.2 - Umowa - prace elektryczne 29.10.2018
Załącznik 4 - Program funkcjonalno-użytkowy 29.10.2018
Odpowiedzi na pytania 31.10.2018
Odpowiedzi na pytania 06.11.2018
Informacja z otwarcia ofert 13.11.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 15.11.2018
533583-N-2018
Dostawa materiałów reklamowych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 21.03.2018 29.03.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 21.03.2018
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 21.03.2018
Załącznik 2 - Wzór logo 21.03.2018
Załącznik 3 - Formularz ofertowy 21.03.2018
Załącznik 4 - Protokół odbioru towaru 21.03.2018
Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 21.03.2018
Załącznik 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 21.03.2018
Załącznik 6 - Wzór umowy 21.03.2018
Załącznik 7 - Rozdzielnik dostarczenia przedmiotu umowy 21.03.2018
Odpowiedzi na pytania 23.03.2018
Odpowiedzi na pytania 26.03.2018
Odpowiedzi na pytania 27.03.2018
Informacja z otwarcia ofert 29.03.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06.04.2018
605887-N-2017
Dostawa materiałów reklamowych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 24.10.2017 06.11.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.10.2017
Załącznik 1 - Wzór logo 24.10.2017
Załącznik 2 - Wzór napisu 24.10.2017
Załącznik 3 - Formularz ofertowy 24.10.2017
Załącznik 3 - Protokół odbioru towaru 24.10.2017
Załącznik 4a - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 24.10.2017
Załącznik 4b - Oświadczenie o grupie kapitałowej 24.10.2017
Załącznik 5 - Wzór umowy 24.10.2017
Odpowiedzi na pytania 26.10.2017
Odpowiedzi na pytania 26.10.2017
Informacja z otwarcia ofert 06.11.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 08.11.2017
599806-N-2017
Dostawa materiałów reklamowych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 10.10.2017 19.10.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 10.10.2017
Załącznik 1 - Wzór logo 10.10.2017
Załącznik 2 - Wzór napisu 10.10.2017
Załącznik 3 - Formularz ofertowy 10.10.2017
Załącznik 4 - Protokół odbioru towaru 10.10.2017
Załącznik 4a - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 10.10.2017
Załącznik 4b - Oświadczenie o grupie kapitałowej 10.10.2017
Załącznik 5 - Wzór umowy 10.10.2017
Załącznik 6 - Rozdzielnik 10.10.2017
Odpowiedzi na pytania 13.10.2017
Informacja z otwarcia ofert 19.10.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania 20.10.2017
51063 - 2017
Dostawa materiałów reklamowych z logo GUS dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 24.03.2017 03.04.2017
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.03.2017
Załącznik 1 - Wzór logo 24.03.2017
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 24.03.2017
Załącznik 3 - Protokół odbioru towaru 24.03.2017
Załącznik 3a - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 24.03.2017
Załącznik 4 - Wzór umowy 24.03.2017
Załącznik 3b - Oświadczenie o grupie kapitałowej 24.03.2017
Załącznik 5 - Rozdzielnik 24.03.2017
Odpowiedzi na pytania 28.03.2017
Odpowiedzi na pytania 30.03.2017
Odpowiedzi na pytania 31.03.2017
Informacja z otwarcia ofert 03.04.2017
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.04.2017
AD-2900-3/SISP-2/2014
Dostawa elementów adaptacji pomieszczeń i wyposażenia stanowisk pracy dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu na potrzeby stworzenia INFORMATORIUM w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2) 29.08.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.08.2014
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 29.08.2014
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 29.08.2014
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 29.08.2014
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 29.08.2014
Załącznik nr 5 - Wzór umowy 29.08.2014
Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia 29.08.2014
Załącznik nr 7 - Wzór oznakowania 29.08.2014
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.09.2014
Ogłoszenie o zawarciu umowy 23.09.2014
AD-213-4/2014/SISP-2
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.; „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Poznaniu na potrzeby stworzenia INFORMATORIUM wraz z adaptacją pomieszczeń i budową stanowisk pracy w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): „Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu” 31.07.2014
Treść oferty – wzór 31.07.2014
Projekt umowy 31.07.2014
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.08.2014
AD-2900-2/2014/SISP-2
Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Poznaniu na potrzeby stworzenia INFORMATORIUM wraz z adaptacją pomieszczeń i budową stanowisk pracy w ramach Zadania 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu 30.07.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 18.08.2014
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 30.07.2014
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 30.07.2014
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 30.07.2014
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 30.07.2014
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych 30.07.2014
Załącznik nr 6 - Wykaz osób 30.07.2014
Załącznik nr 7 - Wzór umowy - dot. I części zamówienia 30.07.2014
Załącznik nr 8 - Wzór umowy - dot. II części zamówienia 30.07.2014
Załącznik nr 9 - Projekt budowlany 30.07.2014
Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy 30.07.2014
Załącznik nr 11 - Przedmiar robót branża konstrukcyjna 30.07.2014
Załącznik nr 12 - Specyfikacje techniczne branża konstrukcyjna 30.07.2014
Załącznik nr 13 - Przedmiar roboty elektryczne 30.07.2014
Załącznik nr 14 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- roboty elektryczne 30.07.2014
Załącznik nr 15 - Projekt wykonawczy roboty elektryczne – sieć LAN 30.07.2014
Załącznik nr 16 - Przedmiar roboty elektryczne – sieć LAN 30.07.2014
Załącznik nr 17 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -sieć LAN 30.07.2014
Załącznik nr 18 - Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia 30.07.2014
Załącznik nr 19 - Wzór oznakowania 30.07.2014
Ogłoszenie o modyfikacji ogłoszenia 06.08.2014
Odpowiedzi na pytania 18.08.2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.08.2014
Unieważnienie - Część II 26.08.2014
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.08.2014
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.09.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.09.2014
AD-213-3/2014
Zapytanie ofertowe - Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu 05.03.2014
Treść oferty 05.03.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.06.2014
1  2    
Do góry